Najczęściej wybierane kierunki studiów w Polsce

Wybór odpowiedniego kierunku studiów to decyzja, przed którą rok w rok staje dziesiątki tysięcy młodych ludzi. W wielu przypadkach wybór ten determinuje rozwój przyszłej kariery. We wrześniu zaczęły się kolejne tury rejestracji na studia. Sprawdziliśmy więc, jakie kierunki studiów są najbardziej oblegane.

Kierunki studiów popularne pośród maturzystów

W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kierunków studiów jak co roku na podium znajduje się informatyka. Maturzyści zainteresowani naukami ścisłymi coraz częściej wybierają również kierunki o podobnym charakterze, które mają bardzo duży potencjał rozwoju. Są to oczywiście robotyka oraz automatyka, które nie są przecież kierunkami innowacyjnymi, jednakże dopiero wraz z postępem technologicznym przestały być traktowane, jako studia dla marzycieli. W przypadku studiów pierwszego stopnia, abiturienci wybierają przede wszystkim zarządzanie i psychologię. Kolejno w zestawieniach uplasowały się kierunki ekonomiczne (np. rachunkowość i finanse), prawo, wszelkie filologie (zwłaszcza angielska) bądź budownictwo.

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce przypada na kierunkach z dziedziny matematyki oraz orientalistyki (japonistyka i sinologia). Ciężko dostać się także na studia związane z grafiką komputerową, marketingiem czy filmem i teatrem. Wypada podkreślić, iż spora liczba kandydatów na dany kierunek studiów zależy nie tylko od jego popularności. Szereg maturzystów ubiega się wszak o przyjęcie nawet na kilka kierunków na raz.

Jak wybrać odpowiednie dla nas studia?

Stojąc u progu wyboru kierunku studiów trzeba rozważyć własne zainteresowania, ale też przyszły popyt na rynku pracy. Warto aczkolwiek pamiętać, iż wybrany kierunek nie determinuje na zawsze przyszłej kariery zawodowej. Absolwenci studiów magisterskich i licencjackich mogą swobodnie uzupełniać zdobyte umiejętności na studiach podyplomowych. Są one prowadzone na większości uczelni wyższych i w większości wypadków nie ma wymogu ukończenia studiów kierunkowych, aby do nich przystąpić. Wystarczy dysponować tytułem inżyniera, magistra lub licencjata.

Maturzysto, zapamiętaj! Okres studiów to czas, kiedy można również dodatkowo zdobywać nowe umiejętności przykładowo poprzez działanie w organizacjach uczelnianych czy wolontariatach. Powinno się spożytkować te lata jak najlepiej.