Centrale telefoniczne

Producentami, a jednocześnie liderami branży centralek telefonicznych są Slican, Panasonic i Platan, które posiadają duże doświadczenie w produkcji centrali telefonicznych oraz szeroki wybór modeli tych urządzeń dla każdego przedsiębiorstwa.

Centralki telefoniczne – gdzie będą przydatne?

Centralka telefoniczna to zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas, w którym następuje wymiana informacji. Centrale telefoniczne pozwalają zaoszczędzić czas osobom dzwoniącym, uprościć pracę instytucji oraz w wielkim stopniu zmniejszyć ponoszone koszty użytkowania. Wszystkie centrale telefoniczne umożliwiają przekazywanie na numery wewnętrzne rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnętrznych w przedsiębiorstwa bez żadnych kosztów (w obrębie centralki) oraz dyskryminację rozmów wychodzących polegających na odłączeniu wyjść na rozmowy komórkowe, miastowe i międzymiastowe. Centralka daje możliwość przyznania każdemu aparatowi telefonicznemu wewnętrznego numeru dozwolonego, który pozwala na wykonywanie rozmów zewnętrznych. Posiada również możliwość danych, które są zapisywane w pamięci centrali dzięki czemu istnieje możliwość sprawdzenia takich parametrów jak numer wewnętrzny i zewnętrzny, godzina rozmowy oraz przybliżony koszt.