Faktura pro forma – charakterystyka i zastosowanie

Więcej szczegółów o proforma co to jest uzyskasz tutaj.

Wszyscy, którzy prowadzą własną firmę, ale także i gros osób realizujących zakupy online, mieli przynajmniej raz styczność z fakturą pro forma. Nie wszyscy natomiast wiedzą, czym rzeczywiście jest ten dokument i co go wyróżnia od typowej faktury.

Proforma nie jest dowodem nabycia towaru

W języku łacińskim pro forma oznacza „prowizorycznie”, zatem nierzadko można spotkać się z określeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I owszem, faktura tego typu nie jest dokumentem księgowym, zatem nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów bądź w ewidencji księgowej. Warto jednak zatrzymać ją na przykład dla celów informacyjnych.

Faktura proforma powinna uchodzić wobec tego za dowód handlowy, będący formą przedłożenia konkretnej oferty. Nie stanowi dowodu kupna artykułów czy zrealizowania usługi, zatem zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług nie nie stanowi podłoża do odliczenia wykazanej w niej kwoty podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, ponieważ dotyczy sprzedaży lub usługi, która jeszcze nie została sfinalizowana, wobec tego warunki transakcji w niej sformułowane mogą w dalszym ciągu podlegać negocjacjom.

Jakie dane zawiera faktura proforma?

Faktura proforma posiada analogiczne dane i wygląda podobnie jak faktura VAT, czyli:

  • miejsce oraz datę,
  • dane stron (odbiorcy oraz wystawcy),
  • nazwę usług lub towarów, będących przedmiotem transakcji (razem z wskazaniem ich ilości, jednostek miary itp.),
  • wartość netto i brutto (zarówno konkretnych produktów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) opisana również słownie,
  • informacja o kwocie ewentualnych zniżek,
  • stawka i naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • określenie terminu wniesienia opłaty,
  • określenie prognozowanego terminu wykonania usługi czy też doręczenia towaru.

Taką fakturę wystawca musi oznaczyć wyraźnie w tytule określeniem “PRO FORMA”, by nie było żadnych problemów z rozróżnieniem tego dokumentu od ostatecznej faktury VAT, generującej konsekwencje podatkowe. Należy także pamiętać, iż ten rodzaj faktury nie zwalnia z konieczności dostarczenia klientowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie można wystawić w momencie, kiedy kontrahent zapłaci w całości za przedmiot transakcji czy też przeleje zaliczkę.