Generator not księgowych na 40 euro – gdzie go znaleźć?

Potrzebujesz generatora not księgowych 40 euro? Koniecznie odwiedź ten adres.

Każdy przedsiębiorca prędzej lub później ma do czynienia z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury w określonym terminie. Niecałą dekadę temu stanowiło to znaczny problem dla przedsiębiorców. Na szczęście począwszy od 2013 r. w razie wystąpienia opóźnień we wniesieniu opłaty prawo polskie daje możliwość wystawiania opieszałym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy należy wystawiać noty księgowe na 40 (lub więcej) euro?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, że wierzyciel jest uprawniony do żądania od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności nie przekraczają 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, jednakże nie przekraczającej 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 r. może z kolei wystawić notę na kwotę 70 euro, a jeśli wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Wypada zaznaczyć, iż notę księgową można przekazać dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu opóźnienia z płatnością, co więcej bez wymogu wcześniejszego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Należy jednak uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – czy też więcej – euro nie naruszy budowanych częstokroć przez szmat czasu dobrych stosunków biznesowych. Wszak przyczyną zwłoki we wniesienia należności za fakturę mogą być przejściowe kłopoty finansowe lub niespodziewane niedopatrzenie dłużnika, a nie jego zamierzony zabieg. Dlatego też, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Wypróbuj za darmogenerator not księgowych na 40 euro

W chwili, kiedy wierzyciel pierwszy raz postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro ustawa mówi o nocie w walucie euro. Instrukcje w tym zakresie ustawodawca zawarł we wspomnianym w poprzednim akapicie dokumencie – wysokość rekompensaty w polskim złotym oblicza się na bazie uśrednionego kursu euro obwieszczonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin opłaty za świadczenie pieniężne.

Wszystkich zainteresowanym rekomendujemy wypróbowanie bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego darmowo przez Flobo – autorskie narzędzie automatyzujące obsługę należności w firmach, które posiada również skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]