Na czym polega rozliczenie VAT metodą kasową?

Więcej na temat metody kasowej na https://flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą przeważnie rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, wedle której obowiązek zapłaty podatku VAT powstaje w momencie wystawienia faktury za wykonanie usług bądź sprzedaż towaru. Niestety w takiej sytuacji urząd skarbowy nie nie rozpatruje czy na rachunku płatnika VAT pojawiła się opłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT wynika nie prędzej niż po wpływie opłaty od kontrahenta.

Z metody kasowej może skorzystać zdecydowana większość polskich właścicieli firm

Nieterminowość w przesłaniu należności nie jest rzadkością. Osoby z własną działalnością gospodarczą czasem znajdują się w sytuacji, gdy muszą kilka razy monitować kontrahenta odnośnie opłaty za wykonane usługi czy też sprzedane produkty. Gdy takie przypadki zdarzają się cyklicznie, nawet dobrze działające przedsiębiorstwo może utracić płynność finansową, nie wnieść przysługujących podatków na czas i ostatecznie narazić się na bolesne grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, a więc przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczył razem z podatkiem 2 milionów euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania od kontrahenta umówionej wpłaty. Z uwagi na wymieniony powyżej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać większość krajowych właścicieli firm, jednakże powinni oni pamiętać, że stosowanie z tej drogi rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Jeżeli zatem sami mają problemy z dochowaniem terminów płatności, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą stosownej należności. O chęci skorzystania z metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy dostarczając druk VAT-R. Nieodzowne jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i obowiązkowe opisanie wszystkich wystawianych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Metoda kasowa zmusza do skrupulatnego śledzenia wpływu należności

Biura rachunkowe często odwodzą niewielkie firmy od rozliczania podatku VAT metodą kasową. Przeważnie powodem tego jest kwestia codziennego monitorowania otrzymywanych należności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga przecież permanentnego ich pilnowania, aby nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw, które wysyłają miesięcznie do kilkunastu faktur nie jest to skomplikowane. Lecz już przy kilkuset dokumentach pilnowanie wpłat wpływających na konto firmowe może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich firm rekomendowanym rozwiązaniem, które umożliwia redukcję prawdopodobieństwa omyłek przy księgowaniu i zaoszczędzenie czasu, jest użycie aplikacji służącejdo automatycznego monitoringu należności, jaką jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]