Badania operatorów – dlaczego są obowiązkowe?

Badania operatorów Bielsko Biała - skieruj się tutaj po więcej informacji o tych usługach.

Gdy mówi się o badaniach psychologicznych i psychotechnicznych, zwykle łączymy z nimi kierowców, ale nie są oni jedyną grupą zawodową, która musi je wykonać. Konieczność ich wykonania taki regulacje nakładają również na operatorów wózków, dźwigów, koparek i podobnych maszyn. Dlaczego jest taka potrzeba i na czym badania tego typu polegają?

Dlaczego badania operatorów są konieczne?

Prawo precyzyjnie wskazuje, jakie grupy zawodowe muszą wykonać badania psychologiczne i psychotechniczne. Są to przede wszystkim zawody, w których dobra sprawność psychofizyczna jest ważna dla bezpieczeństwa – samego pracownika i osób postronnych. Ponadto, jeśli chodzi o warunki, w których korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, dość często zdarzają się wypadki, a większość z nich wywołana jest przez błąd człowieka: brak koncentracji czy zbyt wolną reakcją na bodźce. Zdolności te pogarszają się wraz z wiekiem, a także z powodu pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej właśnie się zalicza, i to powoduje, że wykonywanie tego typu kontroli jest wymagane.

Jak przebiegają badania operatorów?

Testy, jakim poddaje się kierowców i operatorów, opierają się w znacznej mierze na tym samym. Sprawdza się głównie wzrok, nie tylko ogólnie, ale też jeśli chodzi o umiejętności wzrokowo – ruchowe i widzenie zmierzchowe, a ponadto poziom koncentracji, zdolność oceny odległości oraz prędkość reakcji. Ważna jest też przerzutność uwagi. Badania robi się, odpowiadając na pytania testowe TAK lub NIE, a także za pomocą specjalnej aparatury. Zazwyczaj nie zabierają one więcej czasu niż 30 minut.
Jeżeli chodzi o to, jak długo wyniki są ważne, to jest to uzależnione przede wszystkim od wieku osoby, której dotyczą. Zwykle są to 3-4 lata, a w przypadku osób powyżej 50 lat – 1-2 lata.

Kontakt z nami:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]