Komu powierzyć hydroizolację budynku i dlaczego to ważne?

Podczas budowy każdego obiektu, niezależnie czy jest to dom jednorodzinny czy biurowiec, już na etapie projektowania warto zatroszczyć się o stosowne zabezpieczenie budowli przed wilgocią. Woda, która z biegiem lat może przedostać się do nieprawidłowo lub w ogóle niezabezpieczonych murów zmniejszy ich trwałość i zdolność do izolacji cieplnej, a także spowodować rozrost niebezpiecznych dla zdrowia grzybów oraz pleśni.

Które elementy budynku należy chronić hydroizolacją?

Do głównych elementów, jakie trzeba chronić przed wilgocią należą głównie piwnice, fundamenty, dachy, balkony i tarasy zielone, a zatem te części struktury, które mają bezpośredni kontakt z opadami atmosferycznymi czy też wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu winna być poprzedzona odpowiednią ekspertyzą i konsultacją z specjalistami, którzy wskażą, jakie elementy potrzebują ochrony przed wilgocią i jakiej techniki należy użyć w odniesieniu do poszczególnych segmentów budynku. Na przykład, na ścianie fundamentowej z betonu wykonuje się izolację przeciwwodną, pokrywając ją warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej (najlepiej od środka i z zewnątrz), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W stabilnych ścianach z pustaka wypalanego, cegły czy dziurawki rekomenduje się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wilgoci. Z kolei tarasy izoluje się wielowarstwowo, mając na uwadze to, aby każda warstwa miała spadek zapobiegający kumulacji wody między nimi i odprowadzający ją. W podobny sposób hydrolizuje się też balkony.

Hydroizolacja – komu ją zlecić?

Ważne jest, aby planowanie hydroizolacji, zlecić kompetentnej ekipie, posiadającej wieloletnią praktykę w wykonywaniu prac hydroizolacyjnych. Deweloperzy, inwestorzy oraz generalni wykonawcy skorzystają na współpracy ze rzeczoznawcami w trakcie prac związanych z hydroizolacją stropów i tarasów, uszczelnianiem przemysłowych obiektów żelbetowych, zbiorników oraz budowli w systemie „białej wanny”, a także montażem taśm PVC, taśm dylatacyjnych, węży iniekcyjnych czy uszczelek pęczniejących. Z kolei na zamówienie zarządców istniejących budynków zespół ekspertów od hydroizolacji zajmie się m.in. inwentaryzacją, uszczelnieniem i naprawą przecieków wody, reperacją tarasów i balkonów, wzmocnieniem gruntów pod fundamentami oraz uszczelnieniem podszybii windowych.