Korzyści, jakie daje ochrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia - usługa dla Ciebie.

Form zabezpieczania osób i mienia jest bardzo dużo. Wśród nich znajduje się zatrudnienie agencji ochrony osób i mienia. Z usług takiej agencji zdecydowanie najczęściej decydują się korzystać urzędy i właściciele przedsiębiorstw. Przybywa również osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów zamierzają chronić swój dom.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto postawić na wsparcie agencji?

Do najczęstszych zdarzeń losowych, które mogą się przydarzyć właścicielowi przedsiębiorstwa podczas jego nieobecności jest włamanie. Do tego typu zdarzenia może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale również w urzędzie. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można poważnie utrudnić, montując antywłamaniowe okna i drzwi. Można również zakupić system alarmowy. Wszystkie wymienione zabezpieczenia znacząco utrudnią włamywaczom dostanie się do środka budynku. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale także pracującym w nich pracownikom czy klientom, można zapewnić, decydując się na skorzystanie z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć najróżniejsze obowiązki. Mogą oni objąć chroniony obszar stałym monitoringiem, mogą też patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które zaobserwowano w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – korzyści dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników zobowiązany jest każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, w której zatrudnione są osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, może natomiast otrzymać status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które postawią na ochronę znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez tego rodzaju agencję, mogą skorzystać z ulg w płaceniu składek na PFRON. Ulga ta może sięgać nawet 65%. Oznacza to, że w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić zaskakująco wysokie kwoty.

Kontakt z nami:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]