Na cenę tłumaczeń ma wpływ wiele czynników – sprawdź jakie

Szczegółowe informacje w temacie cennika tłumaczeń z języka rosyjskiego. Przekonaj się!

Na skuter otwarcia się Polski na firmy z całego świata zwiększyło się zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Dzień w dzień tłumacze wykonują mnóstwo zwykłych i uwierzytelnionych tłumaczeń na bardziej lub mniej popularne języki, zarówno na zlecenie klientów biznesowych, jak i klientów indywidualnych.

Mimo, że w sieci bez problemu da się znaleźć darmowe narzędzia do translacji, jeszcze przez dekady nie przejmą one obowiązków zawodowych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich pomocy jest nieraz wymagane, przykładowo gdy potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach zastanawiamy się, jak orientacyjnie wyliczyć koszt tłumaczenia. Co wobec tego wpływa na koszt przekładu?

Czas wykonania, język, stopień trudności tłumaczenia – to wpływa na finalny koszt usługi

Na to ile ostatecznie będzie kosztowało nas tłumaczenie tekstu wpływ mają następujące czynniki:
1. Kierunek przekładu. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest najczęściej o kilkadziesiąt procent tańsze aniżeli translacja w drugą stroną.
2. Język, na który lub z którego potrzebujemy przetłumaczyć tekst. Przekład z powszechniejszych języków romańskich (hiszpański, francuski) albo germańskich (niemiecki, holenderski) będzie najczęściej tańszy niż tłumaczenie z mniej popularnych wśród tłumaczy języków słowiańskich (np. ukraińskiego, bułgarskiego, rosyjskiego) bądź wschodnioazjatyckich (chińskiego, japońskiego).
3. Czas realizacji tłumaczenia. Jak przy większości usług, jeśli potrzebujemy czegoś “na już” musimy przygotować portfel na wyższe ceny.
4. Stopień trudności tłumaczenia bądź problematyka dokumentu. Translacja referatów medycznych, prac naukowych czy umów handlowych wyceniana jest wyżej, bowiem tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość słownictwa reprezentatywnego dla danej branży, ale również stosowną wiedzę, aby właściwie zinterpretować tłumaczony tekst i nie popełnić przy translacji niedopuszczalnych pomyłek.

Przekład uwierzytelniony a zwykły

Należy nadmienić, iż tłumaczenie różnego typu dokumentów jak np. akt ślubu lub dokumenty szkolne (dyplom licencjata, certyfikat ukończenia szkolenia), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie potwierdza go pieczęcią ze swoim nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, w którym zaznacza czy tłumaczenie wykonano z oryginału, kopii bądź odpisu, jak również nadaje mu niepowtarzalny numer. Tłumacze przysięgli z reguły mają stały cennik za translację popularnych dokumentów tożsamości oraz świadectw, z kolei w przypadku nieodzowności zlecenia tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, koszt usługi wylicza się zawsze od objętości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu przysięgłym jest to 1125 znaków.

Kontakt z nami:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]