Tłumacz przysięgły przełoży dokumenty z języka rosyjskiego

Znajdź tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków na miarę Twoich potrzeb! Kliknij tu.

Kilka ostatnich lat to okres przypływu do naszego kraju pracowników i studentów ze Wschodu. Najwięcej jest wśród nich Rosjan oraz Ukraińców. To powoduje, że wzrósł popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którego używa także ogromna część obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są niezbędne do podjęcia nauki lub zatrudnienia w naszym kraju.

Kiedy konieczne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do tłumaczenia różnego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez urzędy z Ukrainy, Kazachstanu, Białorusi czy Rosji. Należą do nich między innymi akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, dowody osobiste oraz prawa jazdy, jak również certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, rejestracji pojazdów czy dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Waga tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym leży ogromna odpowiedzialność. Z tej przyczyny, by wykonywać ten zawód, należy otrzymać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien ukończyć studia lingwistyczne, a następnie zaliczyć państwowy egzamin potwierdzający jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest dodatkowo pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Kontakt z nami:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]