Kogeneracja, trigeneracja, energia z odzysku – o dekarbonizacji przemysłu

Na dalkiapolska.com odnajdziesz więcej szczegółów o dekarbonizacji przemysłu.

Wskutek rozwoju przemysłu nastąpiło nagłe zwiększenie zapotrzebowania na energię potrzebną do napędzania procesów produkcyjnych. Duży pobór energii, jak również świadomość jej marnotrawienia na wielu etapach produkcyjnych sprawia, że firmy poszukują pionierskich rozwiązań, które zarówno zmniejszą wydatki poniesione na działalność, jak i przyczynią się do zmniejszenia szkodliwego ich wpływu na środowisko.

Co to jest dekarbonizacja przemysłu?

Dekarbonizacja przemysłu to proces, który ma na celu zwiększenie autonomii energetycznej zakładów produkcyjnych za sprawą implementowanie rozwiązań umożliwiających efektywniejsze użycie zasobów energetycznych, przykładowo przez zwiększenie udziału elektryfikacji oraz redukcję zużycia gazu i węgla. Osiągnąć te cele można dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na produkowaniu w ramach jednego procesu technologicznego prądu i ciepła, czy trigeneracja, która oprócz energii i ciepła w trakcie pojedynczego procesu technologicznego generowany jest również chłód.

W wielu obszarach przemysłu realne jest dodatkowo użycie “czystej energii”, to znaczy energii z odzysku. To energia, która jest generowana podczas procesów produkcyjnych i która zazwyczaj bywa po prostu uwalniana, a co za tym idzie – bezpowrotnie trwoniona. Tymczasem odzyskiwanie tej energii i powtórne jej użycie daje z biegiem czasu poważne oszczędności, a także skutkuje zredukowaniem emisji CO2 przez zakład przemysłowy.

Dekarbonizacja przemysłu – gwarancja rozwoju gospodarki w przyszłych dziesięcioleciach

W dobie powszechnego zrozumienia szkodliwego oddziaływania człowieka na ekosystem oraz wiedzy, iż złoża ropy i gazu za kilkadziesiąt lat się wyczerpią, konieczność dekarbonizacji przemysłu stała się priorytetem dla gospodarki, ponieważ jest zabezpieczeniem jej rozwoju w przyszłych dziesięcioleciach. Przekierowanie przemysłu ku użyciu energii odzyskanej oraz odnawialnej to najwłaściwsza metoda do zagwarantowania zakładom produkcyjnym autonomii energetycznej. Naturalnie, zastosowanie tego rodzaju środków ciągnie za sobą poważne koszty, lecz w rezultacie zysk jaki one przynoszą, w pełni je rekompensują. Oszczędności uzyskane dzięki obniżeniu kosztów zakupu energii już po paru latach są w stanie zwrócić nakłady finansowe poniesione na taką innowację. Natomiast minimalizacja śladu węglowego produkcji i jej negatywnego wpływu na ekosystem to już wartość bezcenna dla każdego człowieka.

Kontakt z nami:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10